ArbetsMiljöResursen
menu:

För ett SAM-lat grepp om Arbetsmiljön

ArbetsMiljöResursen kan hjälpa till att förbättra erat företags arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. På så vis kommer ert företag effektivisera sin verksamhet, och ha en sundare arbetsmiljö.

ArbetsMiljöResursen erbjuder konsulttjänster, rådgivning, utbildningar, revision och projektledning i Systematiskt arbetsmiljöarbete till företag och offentlig förvaltning.
mer

Utvärdering av IT-system

Under 2000-talet har ArbetsMiljöResursen varit med och utvärderat Försäkringskassans nya ärendehanteringssystem ÄHS. Systemet är utvärderat ur användarens perspektiv och granskar fyra faktorer.

Kvalitetssäkrad FHV

Er företagshälsovård blir effektivare om den har ett kvalitets eller verksamhetssystem. ArbetsMiljöResursen kan hjälpa dig i processen mot att bli kvalitetsgodkänd.

Enkätbearbetningar via www.formular.se

mer

ArbetsMiljöResursen
Rud 207 Ekhagen
663 92 Hammarö
tel: 054-578282
mobil: 070-8212558
Senast ändrad: 2012-10-02