ArbetsMiljöResursen
menu:
Kvalitetssäkring av FHV-enheter

Kvallitet snart ett krav

Regeringen har lagt fram ett förslag på att företagshälsovården måste kvalitetssäkra sin verksamhet. Arbetsmiljöresursen kan hjälpa er i denna process.

Anders Billing är f.n. ansvarig för kvalitetssäkringen av Säfflehälsan AB och delaktig i processen vid Landstingshälsan i Värmland.

Den modell som används är Föreningen för Svensk företagshälsovård "Ledningssystem för kvalitet verksamhetssystem FHV".

Den stora fördelen med kvalitetsarbetet är att verksamheten utvecklas.

kontoret lillstugan

FHV-utbildningar

  • Grundutbildning SAM för FHV– Systematiskt Arbetsmiljöarbete
  • Internrevision av kvalitetssystem

Konsulttjänster och rådgivning

  • Hjälp att utveckla ledningssystemet för er företagshälsovård
  • Ta fram huvudprocesser och delprocesser för verksamheten
  • Medverka i arbetsgrupper för att införa, integrera och vidmakthålla ett bra ledningssystem för FHV
  • Projektledning vid medarbetar- och arbetsmiljökartläggningar
  • Enkätbearbetningar vi Internet, se www.formular.se 

ArbetsMiljöResursen
Rud 207 Ekhagen
663 92 Hammarö
tel: 054-578282
mobil: 070-8212558
Senast ändrad: 2012-10-02