ArbetsMiljöResursen
menu:
It-analys

Datorn ur ett arbetsmiljöperspektiv

Sedan slutet på 80-talet har Anders Billing arbetat med datorer och arbetsmiljö ur ett brett perspektiv. Åren 1994 - 1999 arbetade han tillsammans med Carl Åborg i ett forskningsprojekt om EDH (elektronisk dokumenthantering) vilket gett Billing en stor erfarenhet av att titta på datorsystem ur ett arbetsmiljöperspektiv. Datorn kan vara ett jättebra arbetsinstrument, men den kan också lätt bli ett gissel som orsakar ögon- och belastningsbesvär, extraarbete och stress.

De senaste åren har ArbetsMiljöResursen bland annat deltagit tillsammans med ENEA Redina i utvärderingsarbetet kring Försäkringskassans nya ärendehanteringssystem ÄHS. 

Konsulttjänster och rådgivning

  • Utvärdering och uppföljning av förändringar när nya datorsystem/program införs
  • Lokalplanering, möblering, belysningsförslag av datorarbetsplatser
  • Rådgivning kring distansarbete som tex. arbetsplatsutformning och avtal
  • Hjälp med att förändringsarbete kring EDH (elektronisk dokumenthantering)
  • Rådgivning och planering vid utformning av flexibla kontor

Datorn och Arbetsmiljön

Boken: Datorn och Arbetsmiljön ArbetsMiljöResursen har varit delaktig i framtagandet av boken Datorn och Arbetsmiljön som nu kommit ut i sin andra upplaga. Boken tar ett helhetsgrepp på problematiken med det datoriserade arbetslivet, dvs. i stort sett hela vårt arbetsliv.

Datorn och Arbetsmiljön kan beställas från ArbetsMiljöResursen. Priset är 76 SEK + moms och frakt.

ArbetsMiljöResursen
Rud 207 Ekhagen
663 92 Hammarö
tel: 054-578282
mobil: 070-8212558
Senast ändrad: 2012-10-02