ArbetsMiljöResursen
menu:
SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbete

Alla företag är skyldiga att ha ett system för hur man skall arbeta med arbetsmiljöfrågorna. ArbetsMiljöResursen kan hjälpa Ditt företag att införa eller förbättra era rutiner för arbetsmiljön, det som förkortas till "SAM".

Anders Billing ingår f.n. i arbetsgrupper för Systematiskt arbetsmiljöarbete hos Volvo Bussar i Säffle, Nordic Paper och Ambulansverksamheten i Värmland.

Arbetsmiljörevisioner har genomförts på ett antal företag som SCA Obbola, Nordic Paper och Säffle Kommun
ArbetsMiljöResursen har under 2003 och 2004 arbetat för Sensus i Karlstad och där genomfört drygt 10 utbildningar i ämnet Systematiskt arbetsmiljöarbete för skyddsombud hos Karlstads kommun.

Tillsammans med företaget Zert AB har AB utvecklat ett datastöd för företagens systematiska arbetsmiljöarbete.

kontoret lillstugan

SAM-utbildningar

 • Grundutbildning SAM – Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Grundutbildning BAM - Bra arbetsmiljö!
 • Internrevision av SAM
 • Skräddarsydda arbetsmiljöutbildningar
 • SAM för företagshälsovården

Konsulttjänster och rådgivning

 • Hjälp att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet i Ert företag.
 • Kartläggning av företagets arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Medarbetar- och arbetsmiljökartläggningar
 • Utarbeta SAM-rutiner och definiera arbetsmiljöprocesser
 • Arbetsmiljörevision och uppföljning av SAM
 • Medverka i arbetsgrupper för att införa, integrera och vidmakthålla ett bra ledningssystem för arbetsmiljön
 • Riskbedömningar av arbetsmiljön, bl.a. buller, kemikalier och förändringar

ArbetsMiljöResursen
Rud 207 Ekhagen
663 92 Hammarö
tel: 054-578282
mobil: 070-8212558
Senast ändrad: 2012-10-02